Vor Tids Helte

Dreyer skrev i 1913 45 portrætartikler i serien Vor Tids Helte. Han fortsatte senere med flere portrætartikler og skrev i foråret 1914 yderligere 14 i serien Gode Mennesker.

Vor Tids Helte-serien, Ekstrabladet 1913

Vor Tids Helt. Olaf Fønss, 17/10 1912 
Kaj Nielsen – billedhugger (9/1)
Henry Hellsen – journalist (11/1)
Chr. Engelstoft – proletarforfatter (14/1)
Kaj Friis Møller – kritiker (15/1)
Robert Schmidt – skuespiller (17/1)
Richard Jensen – skuespiller (18/1)
Julius Magnussen – journalist (21/1)
Axel Juel – digter (25/1)
Sigurd Svane – maler (27/1)
Anders W. Holm – digter (29/1)
Kaj Holberg – digter (31/1)
Psilander – filmskuespiller (3/2)
Louis v. Kohl – digter (5/2)
Kaptajn Seidelin – ballonfører (7/2)
Asta Nielsen-Gad – skuespillerinde (10/2)
Dethlef Jürgensen og Sven Elvestad – hestesportsmand og forfatter (13/2)
Løjtnant A. C. Ullidtz (15/2)
Prins Axel – flyver (19/2)
Provst Fenger (21/2)
Peter Sabroe – politiker (24/2)
Ole Olsen – filmproducent (26/2)
S.C. Hauberg – fabrikant (27/2)
Oberstløjtnant Parkov (1/3)
Bolt, Bonnén og Ripcke-Edsberg – malere (4/3)
Kontorchef Schovelin (7/3)
Brygger Jacobsen (8/3)
Andreas Buntzen – journalist (10/3)
Borgbjerg og Stauning – politikere (11/3)
Ole Haslund – kunsthandler (15/3)
Johannes Poulsen – skuespiller (17/3)
Valdemar Galster – dramatiker (22/3)
J.F. Willumsen – maler og billedhugger (27/3)
Schnedler-Sørensen – filminstruktør (28/3)
A.W. Sandberg – fotograf og siden filminstruktør (3/4)
Harald Raage – forfatter (5/4)
Aage Hertel – skuespiller (9/4)
Dr. Krishnu – om tegneren H.E. Melchior (14/4)
Mr. Berlitz – sproglærer (16/4)
Ivar Schmidt – teaterdirektør (23/4)
Frederik Jensen – skuespiller (24/4)
Carl Alstrup – skuespiller (26/4)
Clauson-Kaas – ritmester (28/4)
Carl Jensen – tegner til serien (30/4)
Oscar Matthiesen – maler (9/5)
Th. Lumbye – dirigent (24/5)

Herefter slutter serien, men Dreyer fortsætter et halvt år senere med nogle portræt-rubrikker i samme opsætning:

Fra Fodboldbanen. Erik Kyhn – pianist (28/11)
Fra Fodboldbanen. Oscar Stribolt – skuespiller (29/11)
Fra Fodboldbanen. Axel Faber – cigarhandler (1/12)
En forfatter. Andreas Winding (8/12)
Et digterhjem. Richard Jensen (11/12)
Digterkongen. Andreas P. Holm (16/12)
En Oplæser. Chr. Engelstoft – forfatter (18/12)
En Ven af Jens. Poul Westergaard – forfatter (19/12)
Præstesønnen. Thorkil Barfod – digter (23/12)
Novellisten. Fl. Algreen-Ussing (24/12)
Kritikeren. Kai Friis-Møller (29/12)
Barn i Kirke. Interview med Peter Fjelstrup (24/1 1914)

Gode Mennesker-serien, Ekstrabladet 1914

Jens Ervø og Jais Nielsen (26/3)
Emmanuel Larsen (2/4)
Peter Cornelius (7/4)
Ægteparret Storm – Robert Storm Petersen, tegner (15/4)
Dr. Philm. Mantzius – skuespiller (16/4)
Victor Sjöström – svensk skuespiller og filminstruktør (20/4)
Frede Skaarup (23/4)
Egill Rostrup (25/4)
Carl Alstrup – skuespiller (27/4)
Vilh. Herold (29/4)
N.H. Nielsen (30/4)
Eugen Petersen (12/5)
Olaf Fønss – skuespiller (13/5)
Knud Rasmussen (18/5)

Det Danske Filminstitut CARL TH. DREYER - LIV OG VÆRK

DREYER@DFI.DK
OM CARLTHDREYER.DK

Til toppen
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 1123 København K
Tlf. +45 3374 3400
dfi.dk

Til forsiden

stats