I arkivdatabasen kan du søge direkte i den omfattende Carl Th. Dreyer-samling. Samlingen består primært af tekstdokumenter og -arkivalier som f.eks. breve, kontrakter, udklip og manuskripter. Du kan lave en simpel fritekstsøgning eller søge mere specifikt i 'avanceret søg'.

Når du går ind i arkivdatabasen, har du flere søgemuligheder:

Forskellen på de to forskellige søgninger - ’Søg’ og ’Opslag i register’ - er, at du i den sidstnævnte kan vælge fra en liste, hvor du i den førstnævnte søger direkte i posterne.

De enkelte søgefelter

Ved at bruge scroll down-funktionen fremkommer forskellige søgefelter:

Fritekst: Her søges i alle søgbare felter (findes ikke i ’Opslag i register’)

Indholdsbeskrivelsen/Bogtitler: Alle poster har et kort beskrivelsesfelt med de vigtigste oplysninger fra de dokumenter, posten indeholder, f.eks. : ”Korrespondance med Tage Nielsen”. I samme felt kan også søges bogtitler fra Dreyers privatbibliotek, f.eks: ”Psychiatric study of Jesus, The”

Forfattere/Redaktører: Her søges på forfatterens/redaktørens (af både breve og bøger) efternavn, f.eks: Pontoppidan, Clara

Personer som emne: Her søges på personer omtalt i dokumenterne, f.eks.: Davis, Blevins

Titler (film-, tv-, video-): Her søges på film/tv originaltitler, f.eks.: Gezeichneten, Die

Korporationer som emne: Her søges på firmaer, institutioner m.m., f.eks.: Politiken

Sted som emne: Her søges på geografiske steder som lande eller byer, f.eks.: Israel

Emneord: Her søges på emneord som f.eks.: filmkopier, private forhold eller skuespillere

Materialetype: Her søges på f.eks.: breve, mellemtekster eller manuskripter

Opstilling: Her søges på materialets fysiske placering i samlingen (se skema over opstillingssystem i teksten Om samlingen) f.eks.: D I, C: Thorvaldsen. Hvis man skal se nærmere på et dokument fra samlingen er det vigtigt at notere sig dokumentets opstillingsbetegnelse.

Søgetips til Søg

  • Hvis du vælger "Ja" til, at ordene skal stå i rækkefølge, kan du f.eks. skrive sætningen "Vredens dag", og systemet vil forstå, at du kun ønsker poster, der indeholder ordet "Vredens" ved siden af "dag".
  • Du kan skrive et ? i begyndelsen eller slutningen af et ord, hvis du er usikker på hvordan det staves. F.eks. Lager?, Pär. 
    Hvis du ønsker at citere fra arkivbasen skal du bruge dokumentets opstillingsbetegnelse, og i de tilfælde hvor det er muligt også dokumentets unikke nummer i samlingen.

For yderligere information kontakt Biblioteket.