Storstrømsbroen

Stillbilleder og framegrabs fra Storstrømsbroen (Carl Th. Dreyer, DK, 1950).