Modtagelsen (Thorvaldsen)

Sigurd Schultz, direktør for Thorvaldsens Museum og sagkyndig på filmen, skrev efter præsentationsvisningen følgende til Ib Koch-Olsen, direktør for Dansk Kulturfilm:
”Maa jeg have lov til at sige mange tak for i onsdags og til at lykønske til den smukke premiere! For Thorvaldsen-filmens vedkommende fastholder jeg, at den viser plastikken i Thorvaldsens værker bedre, end museet gør det (som følge af figurernes ikke helt heldige opstilling i museet i fladt lys, med ryggen mod væggen og mindst 20 cm for højt). Den film skal baade De og museet nok faa fornøjelse af – saa kan de herrer kritikere sige, hvad de vil. For øvrigt ligger der i selve maaden at gennemføre en skulptur-film paa et nyt forsøg, som maa siges at være overbevisende udført, og som dog maa blive normgivende for senere film af lignende art. Bagefter har jeg overvejet, at man maaske ikke skulde have været saa rask til konsekvent at stryge optagelserne af ”Hyrdedrengen”. Mon det ikke havde været muligt at redde dem ved at forsøge en fraklipning af det sted, hvor figuren var fortegnet? Musikken til filmen sætter jeg mere og mere pris paa. Den har netop det abstrakte i sig, som jeg gerne vilde have frem ved betragtningen af Thorvaldsens plastik” (brev, dateret 28/1 1949).

Jf. en skrivelse af 3. marts 1953 fra Kai Johansen, Danish Information Office, fremgår det, at ””Thorvaldsen” har været vist 429 gange i foreninger, skoler o.s.v. for et publikum på i alt 52.338, har haft 10 televisionforevisninger med et beregnet antal televisiontilskuere på 9.050.000”. Af et andet notat, som henviser til en indberetning fra Udenrigsministeriet, fremgår det, at filmen er blevet solgt i 105 kopier til USA.


Af Lisbeth Richter Larsen | 13. april