Dreyer om 'filmisk stil'

I 1966 udkommer Jørgen Roos' portrætfilm "Carl Th. Dreyer". Under arbejdet med filmen har Roos i februar 1965 interviewet Dreyer, som får tilsendt sine svar til gennemsyn. Roos spørger overvejende til den filmiske stil i hver enkelt af Dreyers spillefilm og på den måde giver interviewet et indblik i de tanker, Dreyer har gjort sig. Bl.a. om den tilstræbte forlorenhed i "Michael" og om de grå-hvide billeder i "Vampyr", som opstod ved et tilfælde. Interviewet er fundet i Carl Th. Dreyer-samlingen.