Min eneste passion

Carl Th. Dreyer og professor Dale D. Drum. Foto: Peer Pedersen, P.P.F.
I februar 1967 mødtes Dreyer med den amerikanske professor, Dr. Dale D. Drum, som var kommet til Danmark for at lave research til en bog om Dreyer og hans film. Drum lavede i denne forbindelse otte interviews med Dreyer. De tre første findes i Dreyer-samlingen i form af udskrifter, som Dreyer har kommenteret og korrigeret. De sidste fem er venligst tilsendt af Jean Drum. Alle otte interviews kan nu læses her på sitet.

Professor Dale Drum og hans kone, Jean, havde set adskillige af Dreyers film og var begejstrede. Da de i 1964 i forbindelse med Dreyers 75-års fødselsdag læste en artikel om ham i en amerikansk avis, besluttede de at skrive den første engelsksprogede biografi om den danske instruktør. En filmskaber, der allerede fra sine tidligste år formåede at hæve europæisk film til langt over det gængse underholdningsniveau. De lærte sig dansk, rejste til Danmark med deres tre børn og bosatte sig syd for København i syv måneder.

Researchen i Danmark

Researchen foregik frem for alt på Det Danske Filmmuseum, hvor museets omfattende udklips- og stillssamling blev stillet til rådighed for parret, lige som de fik mulighed for at se alle Dreyers film. Derudover interviewede de Dreyers samarbejdspartnere og bekendte, blandt andre Elith Pio, Bendt Rothe, Einar Federspiel, Henning Bendtsen, Mogens Skot-Hansen og Lise Munk, enke efter Kaj Munk. De kørte også rundt i Danmark og besøgte de forskellige steder, hvor Dreyers film er optaget. Men helt uvurderligt for dem var selvfølgelig møderne med Dreyer selv. De otte interviews af tre-fire timers varighed foregik mestendels i Dreyers kontor i Dagmar, men som det fremgår af én af de bevarede udskrifter, blev Dreyer også interviewet på en biltur til Louisiana, hvor han og Dale Drum skulle se museets Dreyer-udstilling! 

I 1970, to år efter Dreyers død, vendte parret tilbage til København i en måned, hvor de bl.a. mødte tv-producer Lars Graff-Nielsen, som på det tidspunkt havde lavet en udsendelse om Dreyers Jesus-projekt. I denne omgang udvidede de deres radius til også at omfatte research i Paris, Stockholm, Oslo og London.

Bogen udkommer

Først mange år senere, i 2000, udkom bogen ”My Only Great Passion - The Life and Films of Carl Th. Dreyer”. Dale Drum døde i 1991, og bogen blev færdiggjort af Jean Drum. Jean foretog i den forbindelse endnu en rejse til København i 1998, hvor den sidste research blev lavet. Det er med Jeans tilladelse, at vi kan lægge de tre interviews på Dreyer-sitet.

Bogen kan stadig købes, og findes til udlån på Filminstituttets bibliotek.

Om forfatterne:
Dale D. Drum var professor i retorik og filmhistorie på California State University, Long Beach.
Jean Drum har arbejdet som adjungerende professor ved Golden West College.

Af Lisbeth Richter Larsen | 03. juli