Anna Svierkier

Til højre: Anna Svierkier (1872-1955) i rollen som Herlofs Marte i 'Vredens Dag'.
Anna Svierkier spiller den gamle kvinde, Herlufs Marte, i Vredens Dag (1943).

Skuespillerinde. Født 26/11 1872, død 17/6 1955 – 82 år gammel.

Anna Svierkier debuterede som skuespiller 26/11 1904 på Svendborg Teater. Hun var uddannet på Anna Gjørlings dramatiske skole i København. Det meste af hendes karriere har udspillet sig på scener i provinsen.

Om samarbejdet med Dreyer og rollen som Herlufs Marte, der er hendes filmdebut, fortæller hun:
”En Dag sad jeg ved Vinduet ved mine Fugle … og kiggede ud. Jeg tænkte: bare jeg kunde faa bare en lille Rolle ogsaa i Aar, saa jeg kunde sige, at jeg ogsaa i 1943 beskæftigede mig med Teater. Saa ringede Telefonen. Det var Fru Dreyer, der fra sin Mand spurgte, om jeg ikke kunde tænke mig at spille med i en Film. Jeg anede ikke, hvem Carl Th. Dreyer var, og jeg troede, det var en Reklamefilm, det drejede sig om: men saa sagde Fruen, at det var fra Palladium, og saa blev jeg naturligvis Fyr og Flamme. 
Jeg kom hen til Carl Th. Dreyer – et elskeligt Menneske – og han spurgte mig, om der var nogen sindssyg i Familien! Jeg svarede: ”Er vi ikke alle mere eller mindre sindssyge?” Saa lo ha, og overlod mig Rollen som Heksen. Jeg kunde godt illudere sindssyg, uden at have det i Familien. Det var nogle anstrengende Optagelser. De troede vist ikke, jeg havde Fysik til at dingle paa en Stige i 12 Meters højde i flere Timer, mens de filmede. Men jeg lod bare staa til – og det gik jo, selv om selve Filmen bestemt ikke blev behandlet efter Fortjeneste. (…) Carl Th. Dreyer var storartet imod mig. Han sagde: ”Jeg gravede efter Guld til den Rolle, og jeg fik Guld”! (…) Han har den straalende Egenskab, at han ikke tager Personligheden fra En. Det er det hele værd. Man kan faa Lov til at yde, hvad En selv kan.” (Uddrag af interview i Nationaltidende, 25/11-43) 

Udover sin medvirken i Vredens Dag har Anna Svierkier medvirket i yderligere én film, I Gaar og i Morgen (Christen Jul og Søren Melson, 1945). 

Af Lisbeth Richter Larsen | 24. maj