Vor tids helte

Dreyer skrev i 1913 45 portrætartikler i serien Vor Tids Helte. Han fortsatte senere med flere portrætartikler og skrev i foråret 1914 yderligere 14 i serien "Gode Mennesker".

Vor Tids Helte-serien, Ekstrabladet 1913

 • Vor Tids Helt. Olaf Fønss, 17/10 1912 
 • Kaj Nielsen – billedhugger (9/1)
 • Henry Hellsen – journalist (11/1)
 • Chr. Engelstoft – proletarforfatter (14/1)
 • Kaj Friis Møller – kritiker (15/1)
 • Robert Schmidt – skuespiller (17/1)
 • Richard Jensen – skuespiller (18/1)
 • Julius Magnussen – journalist (21/1)
 • Axel Juel – digter (25/1)
 • Sigurd Svane – maler (27/1)
 • Anders W. Holm – digter (29/1) 
 • Kaj Holberg – digter (31/1)
 • Psilander – filmskuespiller (3/2)
 • Louis v. Kohl – digter (5/2) 
 • Kaptajn Seidelin – ballonfører (7/2)
 • Asta Nielsen-Gad – skuespillerinde (10/2)
 • Dethlef Jürgensen og Sven Elvestad – hestesportsmand og forfatter (13/2)
 • Løjtnant A. C. Ullidtz (15/2) 
 • Prins Axel – flyver (19/2) 
 • Provst Fenger (21/2)
 • Peter Sabroe – politiker (24/2)
 • Ole Olsen – filmproducent (26/2)
 • S.C. Hauberg – fabrikant (27/2)
 • Oberstløjtnant Parkov (1/3) 
 • Bolt, Bonnén og Ripcke-Edsberg – malere (4/3) 
 • Kontorchef Schovelin (7/3)
 • Brygger Jacobsen (8/3)
 • Andreas Buntzen – journalist (10/3)
 • Borgbjerg og Stauning – politikere (11/3)
 • Ole Haslund – kunsthandler (15/3)
 • Johannes Poulsen – skuespiller (17/3)
 • Valdemar Galster – dramatiker (22/3)
 • J.F. Willumsen – maler og billedhugger (27/3) 
 • Schnedler-Sørensen – filminstruktør (28/3)
 • A.W. Sandberg – fotograf og siden filminstruktør (3/4)
 • Harald Raage – forfatter (5/4)
 • Aage Hertel – skuespiller (9/4) 
 • Dr. Krishnu – om tegneren H.E. Melchior (14/4)
 • Mr. Berlitz – sproglærer (16/4)
 • Ivar Schmidt – teaterdirektør (23/4)
 • Frederik Jensen – skuespiller (24/4)
 • Carl Alstrup – skuespiller (26/4)
 • Clauson-Kaas – ritmester (28/4)
 • Carl Jensen – tegner til serien (30/4)
 • Oscar Matthiesen – maler (9/5)
 • Th. Lumbye – dirigent (24/5)

Herefter slutter serien, men Dreyer fortsætter et halvt år senere med nogle portræt-rubrikker i samme opsætning:

 • Fra Fodboldbanen. Erik Kyhn – pianist (28/11)
 • Fra Fodboldbanen. Oscar Stribolt – skuespiller (29/11)
 • Fra Fodboldbanen. Axel Faber – cigarhandler (1/12)
 • En forfatter. Andreas Winding (8/12)
 • Et digterhjem. Richard Jensen (11/12)
 • Digterkongen. Andreas P. Holm (16/12)
 • En Oplæser. Chr. Engelstoft – forfatter (18/12)
 • En Ven af Jens. Poul Westergaard – forfatter (19/12)
 • Præstesønnen. Thorkil Barfod – digter (23/12) 
 • Novellisten. Fl. Algreen-Ussing (24/12)
 • Kritikeren. Kai Friis-Møller (29/12)
 • Barn i Kirke. Interview med Peter Fjelstrup (24/1 1914)

Gode Mennesker-serien, Ekstrabladet 1914

 • Jens Ervø og Jais Nielsen (26/3)
 • Emmanuel Larsen (2/4)
 • Peter Cornelius (7/4) 
 • Ægteparret Storm – Robert Storm Petersen, tegner (15/4)
 • Dr. Philm. Mantzius – skuespiller (16/4)
 • Victor Sjöström – svensk skuespiller og filminstruktør (20/4)
 • Frede Skaarup (23/4)
 • Egill Rostrup (25/4)
 • Carl Alstrup – skuespiller (27/4)
 • Vilh. Herold (29/4) 
 • N.H. Nielsen (30/4)
 • Eugen Petersen (12/5) 
 • Olaf Fønss – skuespiller (13/5) 
 • Knud Rasmussen (18/5)