Hvad er der i samlingen? Hvor kommer den fra? Hvordan er materialet organiseret og registreret? Læs om Carl Th. Dreyer-samlingen her.

Samlingen

Carl Th. Dreyer-samlingen rummer først og fremmest omfattende donationer fra Dreyers bo, som blev overleveret til Det Danske Filmmuseum (nu Det Danske Filminstitut / Museum & Cinematek) i efteråret 1975. Der er tale om en unik samling af instruktørens arbejdspapirer samt originalmanuskripter og researchmateriale - ikke bare til hans film, men også til flere af hans urealiserede filmprojekter, bl.a. Jesus af Nazaret og Mary Stuart. Endvidere ca. 4000 private breve, private fotografier, stills fra hans film, udklip, filmpriser, regnskaber og korrespondance fra Dagmar Teatret samt dele af hans private bogsamling. Dertil kommer Bibliotekets udklipsmateriale samt en stor samling af litteratur om Dreyer i form af bøger og artikler.

Den omfattende arkivaliesamling opbevares hovedsageligt i Det Danske Filminstituts Carl Th. Dreyer arkiv. De få genstande som hidrører fra samlingen, bl.a. Dreyers filmpriser, er ikke udstillet, men opbevares andetsteds.

Arkivalierne er katalogiseret i en database med omfattende beskrivelser og emneord (på dansk). Relevant materiale er digitaliseret (bl.a. genstande, fotos og manuskripter). Materialernes tilstand vurderes af en konservator, som er ansvarlig for ompakning, restaurering og en optimal opbevaring af samlingen.

Det Danske Filminstituts Filmarkiv opbevarer alle Dreyers film (en del tidlige stumfilm, som Dreyer skrev manuskript til er dog ikke bevaret for eftertiden). Der arbejdes løbende med restaurering og med at gøre disse film tilgængelige.

Proveniens

Carl Th. Dreyer-samlingens arkivalier hidrører fra forskellige donationer og kilder. I databasen over Dreyer-samlingen vil det være angivet i forbindelse med hver enkelt post, hvilken af de fem nedenstående donationer materialet stammer fra.

Dreyers bo: 
I efteråret 1975 fik Det Danske Filmmuseum af Carl Th. Dreyers bo doneret en stor samling af Dreyers arbejdspapirer (overvejende korrespondance og researchmateriale) primært dækkende hans tre sidste film: Vredens DagOrdet og Gertrud samt to af hans store filmprojekter Medea og Mary Stuart. Desuden indeholdt donationen originalmanuskripter til stort set alle Dreyers film og projekter og en større samling af hans klumme 'Livet i Byretten', publiceret fem-seks gange ugentligt i B.T. i perioden 1936-39.

Danmarks Radio: 
Nogle år tidligere havde Filmmuseet fra Danmarks Radio (TV-Kulturafdelingen, Film-Sektionen) modtaget en samling af materialer relateret til Dreyers omfattende filmprojekt Jesus af Nazaret. Dreyers research til dette projekt bestod af 7 kasser fra fru Ebba Dreyers kælder og 3 kasser, som blev fundet i et pakhus i Jerusalem – efter sigende materialer, som Dreyer fik sendt til Israel i 1955 i overbevisning om, at filmen ville blive realiseret. Tilrettelægger Lars Graff Nielsen fra DR baserede sin dokumentarfilm Et livsværk – Carl Th. Dreyers Jesusfilm på disse materialer. Udsendelsen blev vist på DR-tv 27. marts 1970. Efterfølgende modtog Filmmuseet efter aftale med fru Ebba Dreyer de 10 kasser.

Gunni Dreyer:
1. september 1990 modtog Filmmuseet en mindre samling af primært private breve, fotografier m.m. fra boet efter Dreyers datter Gunni. Materialet blev afleveret i en orange trækiste påmalet ”C T D”.

Nansensgade Antikvariat: 
I 1991 blev museets samling suppleret med 158 bøger fra Dreyers private bibliotek vedrørende projekterne Jesus af Nazaret og Medea, indkøbt antikvarisk til biblioteket ved hjælp af en donation fra Augustinusfonden. Antikvariatets katalog 'Carl Th. Dreyers Bibliotek' bestod af 397 bogtitler, og disse bøger kom alle fra Dreyers lejlighed på Dalgas Boulevard 81, 1. th., som efter fru Ebba Dreyers død blev overtaget af datteren Gunni, der døde i august 1990.

Det Danske Filminstitut: 
Carl Th. Dreyer-samlingen omfatter endelig Bibliotekets egen samling af bøger, tidsskriftartikler, udklip, billeder og plakater m.m. relateret til Dreyer og hans produktion.

Samlingens opstilling

I: Enkelte film og filmprojekter
A: Spillefilm
B: Spillefilmprojekter
C: Kortfilm 
D: Kortfilmprojekter

II: Korrespondance
A: Blandet korrespondance 
B: Korrespondance med Blevins Davis (producent af Jesus af Nazaret)
C: Korrespondance med Leiser & Morris (Dreyers agent i USA)
D: Diverse korrespondance med sagførerkontoret i Skindergade
E: Fødselsdagsbreve og -telegrammer

III: Dagmar Teatret

IV: Privat bibliotek 

V: Udklipssamling 
(herunder ca. 1.000 originaludklip med Dreyers klumme 'Livet i byretten', B.T. 1936-39)

VI: Diverse materiale
(effekter, filmpriser m.m.)

VII: Privat arkiv 
(over 60 kasser, fortrinsvis udklip)

Samlingens registrering

I 1976-77 blev en stor del af samlingen registreret i en papirregistrant. Dreyers arbejdsmaterialer til de enkelte film og filmprojekter (I) (9 ringbind), samt hans korrespondance (II) (3 ringbind). Desuden har Danmarks Radio udarbejdet en papirregistrant (2 ringbind) i forbindelse med produktionen af tv-udsendelsen Et livsværk – Carl Th. Dreyers Jesusfilm (1970). Denne registrant og samling overleverede DR i 1970 til Det Danske Filminstitut.

Med en generøs donation fra Velux-Fonden, fik Det Danske Filminstitut / Museum & Cinematek i 2008 mulighed for at opbygge websitet www.carlthdreyer.dk og påbegynde det store arbejde med at katalogisere alt materialet i samlingen i en database. Carl Th. Dreyer-samlingen er nu tilgængelig via en database på websitet (dog undtaget Jesus af Nazaret-materialet fra DR, som kan fremfindes via en papirregistrant), og arbejdet med at katalogisere de hidtil uregistrerede dele af samlingen vil fortsætte til hele samlingen er registreret i databasen. Det vil blive meddelt på websitet, når arbejdet er afsluttet.

Kommentarer eller spørgsmål til samlingen og websitet carlthdreyer.dk bedes rettet til dreyer@dfi.dk

Lisbeth Richter Larsen 
Redaktør
33 74 35 36 
lisbethrl@dfi.dk

Henrik Fuglsang
Digital redaktør 
33 74 35 56 
henrikf@dfi.dk

Birgit Granhøj Dam
Forskningsbibliotekar 
33 74 35 84 
birgitgd@dfi.dk