Dreyers kortfilm - et overblik

Still fra kortfilmen Storstrømsbroen (Carl Th. Dreyer, DK, 1950).
Dreyers kortfilm blev til, hovedsageligt fordi hans sporadiske spillefilmproduktion ikke kunne holde selv en sparsommelig familie i live. Han lagde ikke, på samme måde som i spillefilmene, sin sjæl i disse kortfilm-projekter, men når han først var i gang, tog han håndværket temmelig alvorligt. Arbejdet med kortfilm-produktionen var mulig, fordi der i perioden under og lige efter krigen fandt et veritabelt kortfilm-boom sted, og for Dreyer stoppede eventyret det øjeblik, han fik bevillingen til Dagmar-biografen.

Der er langt fra Dreyers respekt for spillefilminstruktørens arbejde, og det håndværk han udøvede i kortfilmarbejdet. 
"Sandheden er jo at jeg ikke kan være til nogen som helst nytte", skriver Dreyer, da han overlader lydarbejdet på Vandet paa Landet til Mogens Skot-Hansen. Det stemmer ikke overens med Dreyers holdning til filminstruktion i øvrigt, nemlig, at instruktøren skal have kontrol med alle detaljer, selvfølgelig indbefattet en så væsentlig "detalje" som instruktion af skuespillere.

Den 27. februar 1952 blev Dreyer af Justitsministeriet udpeget til direktør for den københavnske biograf Dagmar. Han tiltrådte posten den 1. maj, og bestred den til sin død i marts 1968. Dreyers økonomi var hermed sikret, og han rørte ikke kortfilmarbejde efter denne dato.

Han står godt nok som instruktør af Et Slot i et Slot fra 1954, men hvis man kikker nærmere efter, viser det sig, at hans del af æren kan dateres til sidste halvdel af oktober 1947. Filmen har derefter været henlagt, indtil Jørgen Roos i 1954 gjorde den færdig. I 1954 er Dreyer krediterede for manuskriptet til Rønne og Nexøs genopbygning, men her ligger hans engagement helt tilbage i december 1945. Hvad angår Noget om Norden fra 1956, så skriver Dreyer responsum og det aldrig benyttede manuskript mellem den 3. og 7. oktober 1951, umiddelbart før han søger bevillingen til Dagmar.

På Dreyers 70 års fødselsdag i 1959 gav Dansk Kulturfilm ham 90.000 kr. til en novellefilm, et beløb der siden 1953 havde været afsat på deres budget til novellefilm, men Dreyer sagde pænt nej tak til gaven. Noget lignende skete i starten af 60'erne, hvor filmkritikeren Erik Ulrichsen fik den idé, at det ville være oplagt at få Dreyer til at lave en film over emnet: Jødernes stilling i det danske samfund gennem tiderne, og fik Werner Pedersen, konsulent ved SFC, til at forelægge Dreyer ideen. Igen sagde Dreyer nej tak, men tilføjede eftertænksomt:

En film om jødernes stilling i det danske samfund gennem tiderne? - Jamen ved De da ikke, at jeg snart skal lave en film om jøderne i hele verden?"

Kronologisk overblik 

En oversigt over Dreyers kortfilmaktiviteter, hvor hans øvrige aktiviteter i perioden kun er medtaget, såfremt de er relevante i sammenhængen.

1940

april:

Ebbe Neergaards bog: En Filminstruktørs Arbejde udkommer. Dreyer møder Mogens Skot-Hansen ved receptionen.
1941 Mogens Skot-Hansen hjælper Dreyer med forarbejdet til Vredens Dag og foreslår i den forbindelse, at han, for at overbevise producenterne om, at han kan holde et budget og en tidsplan, skal lave en kortfilm.

1942

juli: 

Optagelser til Mødrehjælpen hos Nordisk Film.
20. nov.:  PREMIERE på Mødrehjælpen. 

1943 

1/4 - 4/8:

Optagelser til Vredens Dag hos Palladium.
juli: Korrespondance om en eventuel fortsættelse af Mødrehjælpen, om Mødrehjælpens sommerlejre.
13. nov.:  PREMIERE på Vredens Dag
2. dec.:  Dreyer rejser til Sverige, hvor han den 17. underskriver kontrakt med Svensk Filmindustri. Han laver her Två människor og skriver manuskript til et par andre film. 
1944  Dreyer er i Sverige hele året.  
1945  Dreyer kommer tilbage til Danmark efter befrielsen. 
24. sept.: Dreyer har færdiggjort manuskriptet til Vandet paa Landet, og det sendes til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen. 
19. nov.:  Dreyer hentyder i et brev til Ebbe Neergaard, at han vil lave sin næste spillefilm i USA.
november: De første optagelser til Vandet paa Landet
nov./dec.:  Dreyer på Bornholm for at skrive manuskript til Rønne og Nexøs genopbygning.
17.  dec.:  Dreyer sender det færdige manuskript til Rønne og Nexøs genopbygning til Mogens Skot-Hansen.  

1946 

februar: 

Dreyer får til opgave at lave en film om aldersrenteordningen. Det bliver dog kun til et manuskript, der filmatiseres af Torben Anton Svendsen under titlen The Seventh Age
foråret: Flere optagelser til Vandet paa Landet. Dreyer skriver desuden manuskript til Husmandsfilmen(ikke realiseret). I april laver han research og 2. unit-optagelser på Theodor Christensens Fremtidens Borgere.
juni: Manuskriptarbejde på Landsbykirken. Skot-Hansen laver lydarbejdet til Vandet paa Landet. Dreyer deltager ikke, da han sammen med museumsinspektør Victor Hermansen (Nationalmuseet) rejser rundt for at forberede optagelserne til Landsbykirken.
juli: Optagelser til Landsbykirken. Dreyer skriver samtidig manuskript til to kræftfilm.
medio aug.: Manus til Kampen mod Kræften er færdigt.
oktober: Vandet paa Landet standses.
1. nov.: Dreyer vil hellige sig sine "amerikanske studier", og overlader lydarbejdet på Landsbykirken til Preben Frank.
november: London-premiere på Vredens Dag, den modtages noget mere begejstret end i Danmark.
primo dec.: Dreyer skriver kontrakt med et engelsk produktionsselskab om en Mary Stuart-film. Han udarbejder en færdig drejebog, men selskabet opgiver filmen i august 1947.

1947

22. april:    

PREMIERE på The Seventh Age.
25. april: PREMIERE på Kampen mod Kræften.
august: Manusarbejde på Thorvaldsen. Flere møder afholdes med direktøren for Thorvaldsens Museum, Sigurd Schultz.
september: Dreyer påbegynder manus til Storstrømsbroen.
ultimo sept. - primo okt.: Optagelserne til De nåede færgen foregår på Fyn. Umiddelbart efter fortsættes samarbejdet med fotografen Jørgen Roos på Et Slot i et Slot.
oktober: Dreyer skriver til Skot-Hansen, der er blevet ansat i FNs filmafdeling i Paris, for at få ham til at skaffe noget kortfilmarbejde i USA. Skot-Hansen vil selvfølgelig gerne hjælpe, men Dreyer får kolde fødder, da han ikke har taget sin agent i New York, Mr. Morris, i ed.
16. dec.: PREMIERE på Landsbykirken.
31. dec.: Dreyer afregner med Dansk Kulturfilm for både De nåede færgen og Et Slot i et Slot.

1948 

22. marts:

Dreyer rejser et par måneder til USA for Dansk Kulturfilm. Han kommer tilbage sidst i maj.
12. maj: PREMIERE på De nåede færgen.
juni: Optagelser til Storstrømsbroen.
26. aug. - 11. sept.: Optagelse af Thorvaldsen.
efteråret: Dansk Kulturfilm ansætter tre instruktører på kontrakt: Carl Th. Dreyer, Søren Melson og Jørgen Roos.

1949

26. jan.:

PREMIERE på Radioens Barndom.
juni: Optagelser til Shakespeare og Kronborg.
5. juni: Møde med Blevins Davis om Shakespeare og Kronborg.
7. juni: Dreyer fratræder Shakespeare og Kronborg på grund af en forestående USA-rejse.
10. juni: Dreyer skriver kontrakt med Blevins Davis om produktion af en Jesusfilm.
1. juli: Dreyers ansættelse på Dansk Kulturfilm ophører.
primo juli: Dreyer rejser til Palæstina for første gang i sit liv. Han skal lave research til Jesusfilmen.
sept.- maj 1950: Dreyer opholder sig i USA for at researche og skrive manuskriptet til Jesusfilmen.

1950 

22. marts:

PREMIERE på Storstrømsbroen og Shakespeare og Kronborg.
4. juni: Dreyer kommer tilbage fra USA med et færdigt Jesus-manuskript.
november: Dreyer arbejder på manuskript til Filmen om de milde stiftelser (ikke realiseret) og skriver for Dansk Kulturfilm et responsum til Glob og Brøndsteds manuskript En Vikings Liv, samt et par småfilm. Han prøver forgæves at få Ib Koch-Olsen til at give ham penge til en film om vikingernes opdagelse af Amerika i 1003.
1951: Dreyer begynder at bearbejde Kaj Munks Ordet til et filmmanuskript.
20. feb.: Filmen om de milde stiftelser tages af produktionsplanen.
21. aug.: I et brev til Ebbe Neergaard beder Dreyer om kortfilmarbejde hos SFC. Han har lige søgt bevillingen til Dagmarbiografen, men mangler penge akut, da der jo nok kan gå et stykke tid inden Justitsministeriet tager endelig beslutning.
primo oktober: Dreyer skriver et responsum og manuskript til Noget om Norden.

1952 

27. feb.:

Justitsministeriet giver Carl Th. Dreyer bevillingen til biografen Dagmar.
1. maj: Dreyer tiltræder som direktør for Dagmar.

1954

10. maj:

PREMIERE på Rønne og Nexøs genopbygning.
29. sept.: PREMIERE på Et Slot i et Slot.
1955: Vandet paa Landet udgår definitivt af MFU’s produktionsplan.

1956 

11. juni:

PREMIERE på Noget om Norden.

Af Lars Bo Kimergård