Forlæg / Blade af Satans Bog

Af Morten Egholm

Edgard Høyers originale manus

Den stort anlagte Blade af Satans Bog er den eneste af Dreyers film, som ikke baserer sig på et forlæg af en eller anden art. Det har man ellers hidtil troet, men nyere forskning viser, at der er tale om et originalt filmmanuskript.

I Dreyer-forskningen hersker den udbredte opfattelse, at Blade af Satans Bog (produceret 1919, dansk premiere 1921) er baseret på den britiske forfatterinde Marie Corellis kulørte Faust-inspirerede roman The Sorrows of Satan (1895). Man har i den forbindelse lænet sig op ad oplysninger i Ebbe Neergaards bog om Dreyer (1940, ny udgave 1963) samt enkelte fejlagtige retrospektive oplysninger fra Dreyer selv, blandt andet peger han på romanen som forlæg i et interview i Cahiers du Cinéma nr. 170 (september 1965). Handlingsmæssigt har romanen imidlertid stort set intet med Dreyers film at gøre, og i øvrigt var romanen en så stor bestseller, at det er urealistisk at forestille sig, at Nordisk Film have råd til at købe rettighederne i 1910’erne.

Blade af Satans Bog er derimod en temmelig loyal filmatisering af et originalmanuskript af den succesrige dramatiker Edgard Høyer (1859-1942). Nordisk Film havde haft manuskriptet liggende siden 1913, og Dreyer havde i sin egenskab af manuskriptkonsulent i den forbindelse selv haft det til gennemsyn. Af et interview med Edgard Høyer i B.T. den 12/1 1920 fremgår det, at Høyer faktisk, i tråd med filosofien bag de såkaldte 'Autoren'-film (hvor forfatteren bag manuskriptet eller forlægget var det vigtigste, fordi han/hun skulle bruges til at højne filmens kulturelle og kunstneriske status), anså Blade af Satans Bog for primært at være hans film. Blandt andet vælger han at oplyse på klokkeslæt, hvornår han færdiggjorde manuskriptet - kl. 9.45, 12/9 1913. Interessant er i den forbindelse også artiklens underoverskrift: ”Edgar Høyer fortæller om sin Kæmpefilm ”Af Satans Dagbog””. Dreyer valgte som sagt at følge manuskriptet ret nøje, dog foretog han – til Edgard Høyers ærgelse – en række ændringer. Blandt andet valgte han at nedtone det antikommunistiske aspekt i det berømte Finlandsafsnit noget.