Handlingen (Ordet)

'Ordet' (Carl Th. Dreyer, DK, 1955).

I Vestjylland i 1920’erne er grundtvigianeren Morten Borgen den største gårdejer. Han har tre sønner. Den ældste Mikkel, som driver gården, er gift med Inger og har to døtre. Den mellemste Johannes har læst til præst, men studierne førte til sindssyge – han tror, han er Jesus. Den yngste Anders vil så gerne giftes med skrædderens Anne, men det tillader Morten ikke, da Annes far er leder af indre mission.

Den dybt kristne og hjertens gode Inger prøver at lægge et godt ord ind for Anders og Anne hos Morten, men Morten vil først mødes med Peter Skrædder, da han finder ud af, at skrædderen ikke ønsker sin datter bortgiftet til hedningerne på Borgensgård!
Under det ophedede møde mellem de to stædige mænd kommer der pludselig bud om, at Inger er meget syg. Hun føder en dødfødt dreng og dør selv kort efter. Alle på Borgensgård er i dyb sorg, kun Johannes tror, hun kun sover. Han forlader gården og beder familien om ikke at lede efter ham.

Da Inger skal begraves, kommer også Peter Skrædder for at slutte fred med Morten. Anders og Anne får lov til at gifte sig.

Johannes vender tilbage, nu helt rask og bebrejder familien, at de ikke bad til Gud om at få Inger tilbage. Sammen med Ingers datter beder han nu stående ved kisten Inger om at rejse sig – kun han og det uskyldige barn tror virkelig på Ordet fra Gud.