Dreyer på Filmmuseet - 2

Format:

Klip fra www.danskkulturarv.dk 
Original titel: Carl Th. Dreyer på Filmskolen.
Opt. dato: 20/03/1968, ikke udsendt.
Producer: Inge Kranold og Bent Børge Larsen for Danmarks Radio.
Original format: VHS kopi, Beta SP, D3 
© DR

Type:

Interview