Indspilningen (Ordet)

Foto fra optagelserne til 'Ordet' (Carl Th. Dreyer, DK, 1955).

Location-research og casting fandt sted i løbet af foråret 1954. Dreyer fortæller selv i et interview i Alt for Damerne, at han i maj rejste rundt på egnen omkring Vedersø med Kaj Munks enke, Lise Munk, og besøgte gårde, levede sig ind i miljøet og talte med folk. Thimgaard i Thim lagde stald til filmens Borgensgaard, og Hee Kirke med omgivelser blev Borgensgaards sognekirke. Herudover blev de fleste scener på Borgensgaard optaget i og ved Valdemar H. Christensens gård i Husby Klit. Hele holdet tog ophold på Hotel Vedersø Klit i de uger optagelserne stod på.

Indspilningsperioden, som var planlagt til at vare 2½ måned, begyndte på den jyske vestkyst, hvor man filmede i perioden 15. juli til 13. august 1954. Møbler og inventar til dekorationerne blev udlånt af de lokale, som også for manges vedkommende var statister i filmen. Her kan nævnes:
Valdemar Høgsberg Christensen (gårdskarl på Borgensgaard), Anne Marie Christensen (tjenestepige på Borgensgaard), Ole Petersen (landpost), Søren Jeppesen (ligvognskusk), Anton og Marie Halkier og deres søn Hans (begravelsesgæster), Mikkel og Malfried Borgensgaard (fra den oprindelige Borgensgaard - begravelsesgæster), Christian Nielsen (begravelsesgæst) og Christian Bertelsen (begravelsesgæst). Herudover medvirker følgende ved bønnemødet hos Peter Skrædder: Holger Sørensen fra Ulfborg, Holger Knudsen fra Ulfborg, Niels Hage Jensen fra Fjand, Peter Gønge Petersen fra Fjalt, Christian Gadegaard fra Fjalt, Jens A. Christensen og hustru Maren Christensen fra Vedersø, Christian Fjord Tarbensen fra Houvig, Peter Sand fra Vedersø, Viggo Tårning fra Vedersø, smed Laursen og hustru fra Vedersø, Cecilia Fjord Andersen fra Haurvig, Jens og Johanne Bækby Madsen fra Sdr. Nissum og Bodil Jacobsen fra Søndervig.

Da man efter de regnvåde sommeruger i Jylland skulle i gang med interiøroptagelserne i København, blev alle rekvisitter fragtet til studierne i Hellerup i to togvogne. Her strakte optagelserne sig til et stykke ind i november, dvs. i alt ca. 2½ måned. Iflg. flere avisomtaler klippede Dreyer filmen på bare 5 dage. Der var optaget ca. 25.000 meter råfilm – den færdige version var 3340 meter.

Ifl. Dreyer selv kostede filmen omkring ½ mio. kr. (jf artikel i Information 11/1 1955). Dårligt vejr på den jyske vestkyst og Dreyers perfektionisme kostede 3 uger ekstra on location (5 uger frem for de planlagte 2). 

 

Se Gerda Brandorff fortælle om optagelserne til Ordet


Af Lisbeth Richter Larsen | 20. august