Modtagelsen (Glomdalsbruden)

De danske anmeldelser af Glomdalsbruden er overvejende positive, men aviserne ofrer ikke filmen megen spalteplads. Filmen kaldes for ”… en stor og behagelig Overraskelse” (B.T.) og i Berlingske Tidende slår skribenten fast, at ”… den gjorde megen Lykke”.

En enkelt avis er dog knap så begejstret – efter at have rost ’naturbillederne’ fremdrages filmens ”mange og stærkt iøjnefaldende Svagheder”. Svaghederne begrænser sig dog til en samlet kritik af de norske skuespillere, som får prædikaterne ”… helt ved Siden af, vage og karakterløse …”, og herudover skoses de for at stirre lige ind i kameralinsen.


Af Lisbeth Richter Larsen | 25. marts