Formål, copyright og kolofon

Formålet med carlthdreyer.dk

Formålet med websitet er at udbrede kendskabet til Carl Th. Dreyer og hans filmværk. Han er at betragte som den største danske filmkunstner til dato, og hans film bliver stadig efterspurgt både herhjemme og internationalt. Ved at gøre dele af Carl Th. Dreyer-samlingen tilgængelig via websitet, ønsker DFI at gøre det muligt at vise og formidle nye sider af instruktøren og hans værker.

Arbejdet med carlthdreyer.dk har fundet sted i perioden 2008-10 - åbningsdato var 25. maj 2010. Websitet åbnede i marts 2018 i en ny og mobilvenlig version. Carlthdreyer.dk bliver løbende vedligeholdt og udviklet med nyt indhold og materiale fra Carl Th. Dreyer-samlingen.

Websitet er muliggjort gennem generøs støtte fra Velux Fonden.

Copyright og brug af indhold

Tekster: Indholdet på carlthdreyer.dk er produceret af DFI samt navngivne eksterne skribenter og må anvendes i undervisningssammenhæng og til eget brug. Det er ikke tilladt at anvende indholdet i kommerciel sammenhæng, herunder blandt andet videredistribuering, publicering på print eller via andre medier uden særskilt tilladelse. Dette gælder også fotografier, som er krediteret DFI eller andre fotografer. Ved anvendelse af tekstmaterialet skal forfatternavn og websitets adresse fremgå tydeligt.

Dokumenter: DFI forvalter rettighederne til alle Dreyers dokumenter i Carl Th. Dreyer-samlingen. Hvis man ønsker at udgive, mangfoldiggøre eller på anden måde offentliggøre de dokumenter, der findes i samlingen eller er vist på websitet, skal man indhente tilladelse hos DFIs Bibliotek.

Fotos og plakater: Al henvendelse vedr. fotos og plakater skal stiles til DFIs Billed- og Plakatarkiv.

Film: Producenterne har ophavsretten til filmene på carlthdreyer.dk. Henvendelse vedr. filmklip stiles til dreyer@dfi.dk. eller de relevante filmselskaber: Nordisk Film, Palladium (nu: DFI), Svensk Filmindustri, Gaumont, Decla-Bioscop.

Hvis du er i tvivl om, hvad du kan bruge vores materiale til, er du altid velkommen til at rette henvendelse til dreyer@dfi.dk.

Projektgruppen / Kolofon

Ansvarshavende for projektgruppen 2008-10:
Dan Nissen (daværende områdedirektør DFI / Museum & Cinematek)

Redaktør:
Lisbeth Richter Larsen
lisbethrl@dfi.dk

Digital redaktør og Carl Th. Dreyer-samlingen:
Henrik Fuglsang
henrikf@dfi.dk

Carl Th. Dreyer-samlingen:
Birgit Granhøj Dam (forskningsbibliotekar)
birgitgd@dfi.dk

Oversættelse (hvor intet andet er angivet):
Glen Garner (glengarner@get2net.dk)

Design:
Peytz & Co i samarbejde med DFI v/grafisk designer Pernille Volder Lund - udviklet på baggrund af 1508's oprindelige design.

Teknik:
Peytz & Co.


Brugernes hjælp:
Kommentarer (ris, ros, fejlmeldinger mv.) til websitet er yderst velkomne - skriv til dreyer@dfi.dk.