Hvordan kan man få adgang til materialer fra Carl Th. Dreyer-samlingen? Hvordan må arkivalierne bruges? Hvem kontakter man? Læs her.

Alle dokumenter findes i Det Danske Filminstituts Carl Th. Dreyer-samling. Hvis man ønsker at se dokumenter fra samlingen, kan man henvende sig i Filminstituttets Bibliotek i åbningstiden, eller man kan rette henvendelse på nedenstående adresse. Hvis det drejer sig om et større researcharbejde, vil vi gerne informeres på forhånd. Forskere kan få adgang til samlingen efter nærmere aftale med Det Danske Filminstituts Bibliotek.

Samlingen er ordnet efter et særligt system (se Om samlingen), og det er vigtigt, at notere sig dokumenternes opstilling, da dette indikerer dokumenternes placering i samlingen. De fremfundne dokumenter kan efter aftale gennemses på Bibliotekets læsesal.

Forespørgsler vedrørende fotos, stills og plakater bedes rettet til Det Danske Filminstituts Billed- og Plakatarkiv.

Copyright

Det Danske Filminstitut forvalter rettighederne til alle Dreyers dokumenter i samlingen.

Hvis man ønsker at udgive, mangfoldiggøre eller på anden måde offentliggøre de dokumenter, der findes i samlingen, skal man indhente tilladelse hos Det Danske Filminstituts Bibliotek. Ønsker man at udgive, mangfoldiggøre eller på anden måde offentliggøre de dokumenter, der ikke er skrevet af Dreyer selv, påhviler det udgiveren selv at indhente tilladelse hertil hos de pågældende skribenter/rettighedshavere.

Det Danske Filminstituts Bibliotek 
Gothersgade 55 
1123 København K. 
Tlf. +45 3374 3590 
bibliotek@dfi.dk 

Citering fra Carl Th. Dreyer-samlingen

Der må frit citeres fra samlingen med tydelig reference til Det Danske Filminstitut. Man er velkommen til at henvise eller linke til hele eller dele af materialet med ovenstående kildeangivelser.