Indspilningen / Gertrud

Filmoptagelserne startede omkring 1. maj 1964 og strakte sig over de følgende 3½ måned. Studieoptagelserne foregik på Nordisk Film i Valby og hos Sagafilm i Charlottenlund, da Palladiums egne studier i denne periode var lejet ud til Danmarks Radio til tv-optagelser. Udendørsoptagelserne er filmet i Vallø Slotspark, bortset fra scenen foran operaen i Stockholm, hvor man havde bygget en udendørs-dekoration op på Sagafilm, der blev filmet som aften-/natoptagelser.

Arne Abrahamsen, som var kameraassistent på optagelserne, fortæller, at der for mange sceners vedkommende var to dages prøver og så først optagelser på tredjedagen:
”…vi havde haft prøve efter prøve, arrangement i timevis eller kameraprøver i dagevis, slidsomt havde det været med en del trakasserier indimellem fra visse skuespilleres side, og endelig efter tredje dag nåede vi frem til, hvad man kan betegne som generalprøve; en sidste fuld prøve uden afbrydelse, inden vi beslutter at lave den endelige optagelse. Disse scener var jo ofte 10 minutter lange og da denne bestemte prøve forløb til alles tilfredsstillelse, ikke mindst hr. Dreyers, gik der et lettelsens suk gennem den ældre herre …, og han siger synligt opmuntret til Henning [cheffotograf]: ”Jamen den behøver vi vel ikke tage mere, hr. Bendtsen”. – Et øjebliks pinlig tavshed, hvorpå Henning bryder denne og må beklagende sige til Dreyer: ”Den var jo kun en prøve, hr. Dreyer, kameraet kørte ikke”. Da var Dreyer helt knust ved tanken om, vi skulle på den igen.” (citeret fra brev sendt til Filminstituttet i forbindelse med Steen Dalins artikel Dreyer på vrangen, FILM #11, sept. 2000).

Iflg. Edvin Kau (1989) beløb produktions- og distributionsomkostningerne sig til et samlet beløb på 1,6 mio. kroner. Men selv med en udbetalt fondsgaranti på 300.000 samt Filmrådets præmie på 350.000 tabte Palladium en større sum på filmen.

Det fremgår af en artikel i Viborg Stifts Folkeblad fra 25/2 1965, at Palladium – hvad der var helt usædvanligt i Danmark på dette tidspunkt – havde ladet filmproduktionen forsikre for 1,5 mio. kr. hos Lloyd’s i London. Formentlig ud fra en risikovurdering i forhold til Dreyers høje alder – han var 75 år – og som den auteur han var, nærmest umulig at erstatte.


Af Lisbeth Richter Larsen | 21. maj 2010