Indspilningen (Vampyr)

Optagelserne fandt sted i perioden omkring 1. april til midten af oktober 1930. Der blev ikke bygget én eneste dekoration til filmen. Ebbe Neergaard fortæller i en kronik bragt i Politiken 6/5 1932:
”I en landlig Egn nord for Paris lejede han [Dreyer] et gammelt Slot, der ogsaa var Bolig under Indspilningen for de i alt 35 medvirkende Skuespillere og Teknikere; det kostede 3000 Frcs. pr. Uge og afgav 9 Dekorationer, der i et Atelier med Opbygning og Leje vilde have kostet mindst 20 Gange saa meget. Desuden lejede han for 50 Frcs. om Dagen en gammel Vandmølle, der afgav 5 Dekorationer, et nedlagt Isværk til samme Pris, det leverede 7 Dekorationer, en Præstegaard for 500 Frcs. pr. Uge – 6 Dekorationer og en Landsbykro for 500 Frcs. for 14 Dage – 4 Dekorationer”.

Kun to af de medvirkende var professionelle skuespillere: Sybille Schmitz og Maurice Schutz (som også havde medvirket i La Passion de Jeanne d’Arc). De øvrige blev fundet mere eller mindre tilfældigt ’på gaden’ og blev i høj grad castet på deres udseende og ’type’ i forhold til rollen. Lydefterarbejdet foregik hos Tobis-Film i Berlin.

Filmen blev udsendt i tre versioner: med fransk, engelsk og tysk tale.


Af Lisbeth Richter Larsen | 16. august