Spørgsmålene til Dreyer

Da Dreyer mødte op på Filmmuseet den 22. februar 1968, havde de studerende forberedt en lang række spørgsmål hjemmefra. Vi har klippet den 80 min. lange optagelse op i 11 afsnit - kronologisk fra 1-11 - og giver her et overblik over, hvad de studerende spørger om.

01: Om stil og farver

Marguerite Engberg: Har De forholdt Dem til hollandsk malerkunst i forbindelse med deres filmatisering af Vredens Dag?

John Menzer læser et citat op fra Dreyers bog Om Filmen om farveflader, hvor Dreyer bedes forholde sig til udsagnet.

John Menzer: Hvordan vil De lave Deres Jesus-film? (Det bliver et langt svar om, hvordan Dreyer fandt Falconetti til Jeanne d’Arc-rollen).

John Menzer: Hvordan ser de på farvefilmen, og specifikt Antonionis psykologiske farvebrug i Den røde ørken?

Ib Lindberg vender tilbage til spørgsmålet om farveflader og om en svensk tegner/maler, Adolf Hallman (1893-1968), som inspiration til tidsbilledet i Gertrud – altså omkring århundredeskiftet?

Ib Lindberg spørger igen til brugen af farver, at arbejde med få nuancer, 4-5 farver: Overvejede De det til Gertrud?

Ib Lindberg: De havde en ide med farverne til Medea, som De ikke ville røbe dengang. Vil De det nu? (Nej!)

Se Dreyer på Filmmuseet 01 

02: De tidlige film - Præsteenken og Blade af Satans Bog

Carl Nørrested: Har Louis Moes illustrationer til ’Prestekonen’ haft nogen indflydelse på Deres filmatisering?

Carl Nørrested: Blade af Satans Bog bygger på Maria Corellis bog: Er de sidste tre fortællinger frit opfundne af Dem og Edgar Høyer?

Carl Nørrested: Hvor stor indflydelse havde De på manuskriptantagelserne på Nordisk Film i perioden op til Blade af Satans Bog?

Marguerite Engberg: Har De set den italienske film Satanas fra 1912?

Se Dreyer på Filmmuseet 02

03: Om skuespillere og casting

Henrik Lundgren spørger om valget af skuespillere til Blade af Satans Bog – Helge Nissen? Tenna Kraft? Der spørges specifikt til, om skuespillernes teater- og operabaggrund spillede ind i valget.

Henrik Lundgren: Var det på ansigtet, De valgte Lisbeth Movin til rollen som Anne i Vredens Dag?

Henrik Lundgren: Hvorfor Clara Pontoppidan til rollen som prinsessen i Der var engang? (Dreyer svarer på hendes rolle i Blade af Satans Bogs 4. afsnit. og de berømte nærbilleder).

Hans Kragh-Jacobsen: Spørgsmål vedr. Ahnfeldt-Rønnes frie spillestil i Der var engang, som står i kontrast til Svend Methlings stive og styrede spil?

Henrik Lundgren: Var Deres filmatisering af Der var engang inspireret af Det kgl. Teaters opsætning af stykket – også med Clara Pontoppidan?

Henrik Lundgren: Hvad fik Dem til at vælge at filmatisere Der var engang?

Henrik Lundgren: Rollebesætningen i Gertrud: Er det rigtigt, at de havde tænkt Bodil Kjer og Frans Andersson til to af rollerne? (Dreyer svarer, at han ønskede Erling Schrøder til Ebbe Rodes rolle).

Henrik Lundgren: Der er kun få skuespillere, De har brugt flere gange, bla. Johannes Meyer og Preben Lerdorff Rye – skyldes det særlige egenskaber hos de to?

Se Dreyer på Filmmuseet 03

04: Om klipning, rytme og dialog

Mange kritikere har omtalt rytmen i Deres film. Hvilke elementer anser De for at være de væsentligste rytmedannende elementer? (Dreyer svarer, at han har lagt stor vægt på dialogen, og det har medført mange nærbilleder i hans film, hvilket har skabt en særlig rytme).

Er danskerne særligt gode til at opfatte rytmen i Deres film – den langsomme rytme?

Hvornår bestemmer De en films rytme?

Finder De andre udenlandske eller danske instruktører, som arbejder bevidst med rytmen som et selvstændigt fortælleelement?

Når De i deres kommende Kristus-film skal arbejde med farver, har De så tænkt Dem at knytte en bestemt maler til?

Se Dreyer på Filmmuseet 04

05: Jesus-filmen, tv og Mødrehjælpen

Hans Kragh-Jacobsen: Adskiller Deres opfattelse af Kristus sig fra f.eks. Pasolinis i hans Matthæus-Evangeliet?

Er det rigtigt, at da De fik at vide, at De fik 3 mio. [til Jesus-filmen], så svarede De: ”Ikke mer’?”

Hvad mener De om fjernsynet som medie? Kunne De selv tænke Dem at arbejde for fjernsynsteatret? Fjernsynsstudiet egner sig fortræffeligt for de lange køreture, som De jo gør brug af? (Nej, Dreyer vil kun lave film!)

Der har været en kulturradikal og venstreorienteret kritik af Dem og Deres film, hvor De bl.a. er blevet kaldt dansk kulturlivs mørkemand pga. den tunge og tilsyneladende pessimistiske religiøsitet¸ der præger Deres film.

Vedr. Mødrehjælpen: Vil De mene, at man i dag ville kunne opfatte spørgsmålet om fri abort og Mødrehjælpens hele rolle på en lignende måde, som den De giver udtryk for i den film, der må have betydet noget, da den kom frem? 

Se Dreyer på Filmmuseet 05

06: Om Vampyr og De nåede færgen

Viggo Holm Jensen: Valgte De selv Wolfgang Zeller som komponist? (Længere udredning om lydsiden til Vampyr).

Viggo Holm Jensen: Havde De forinden set Sybille Schmithz på teatret? (Lang fortælling om Dreyers begejstringen for hende og hvordan castingen foregik).

Viggo Holm Jensen: Er det rigtigt, at De rejste rundt i England med Christen Juhl for at finde en bog som inspiration til filmen?

Hans Kragh-Jacobsen: De nåede færgen: hvor meget vil De regne den film for Deres egen og hvor meget vil De give Jørgen Roos?

Hans Kragh-Jacobsen: De er blevet bebrejdet de bombastiske symboler i filmen, skelettegningerne på bilen og kisterne med kors på låget på Charons færge?

Hans Kragh-Jacobsen: Hvilken film betragter De som Deres mest improviserede?

Hans Kragh-Jacobsen: Hvilken af Deres film er blevet mest forskellig fra dét, den oprindeligt var tænkt som?

Se Dreyer på Filmmuseet 06

07: Stil (inspiration fra malerkunsten), musik

John Menzer spørger Dreyer om inspiration fra malerkunsten, især om Rembrandt har haft hans særlige opmærksomhed. (Nej, lyder svaret, jeg har aldrig været inspireret af nogen malere. Men Dreyer fortæller så alligevel, at de meget enkle scener i Præsidenten lå op ad Hammershøis skrabede rum).

Henrik Lundgren: De har benyttet Dem af de største komponister i tiden, Schierbeck, Schultz og Tarp, var der noget med, at Carl Nielsen skulle have lavet musik til en af deres film?

Henrik Lundgren: Hvor stor vægt lægger De på musikken i Deres film?

Henrik Lundgren: Fandt De Zellers musik til Vampyr dækkende for dét, De gerne ville have? 

Se Dreyer på Filmmuseet 07

08: Om Mødrehjælpen

Philip Lauritzen: Kortfilmene: Det forekommer, at De altid har stillet Dem på menneskets side, men i Mødrehjælpen er det som om, de kritikløst accepterer Mødrehjælpens syn på en mor, der vil bortadoptere sit barn?

Philip Lauritzen: Var det med vilje, at De havde valgt en gammel socialrådgiver overfor en unge pige? Var det for at vise en generationsforskel i moralsk henseende?

Philip Lauritzen: Hvordan ser De på dokumentarfilm i dag? Kunne De tænke Dem at lave dokumentarfilm igen? 

Se Dreyer på Filmmuseet 08

09: Om Jesus-filmen

Hans Kragh-Jacobsen: Hvor realisabel eller utopisk er Kristus-projektet?

Hans Kragh-Jacobsen: Har De været i Palæstina? Har De udsøgt Dem steder, hvor der skal optages? Skal De filme on location?

Hans Kragh-Jacobsen: I Paris byggede De en hel by op til Jeanne d’Arc, vil De også bygge et Jerusalem op i Israel?

John Menzer: Hvilken instruktør ligger nærmest Deres egne tanker? (Der er ingen!). Ikke engang Bresson? (Nej, jeg har ikke set nogen film af ham).

Marguerite Engberg: I Elsker hverandre har De en beskrivelse af et meget jødisk miljø. Kan man i Kristus-filmen forvente, at De vil lægge den meget jødisk, meget semitisk an? (Længere svar om Jesus-filmen – formålet er at vise, at det ikke var jøderne, men romerne, der foranledigede, at Jesus blev dræbt). 

Hans Kragh-Jacobsen vil diskutere jødernes rolle i forhold til Jesu dom og korsfæstelse.

Se Dreyer på Filmmuseet 09

10: Replikstilen i Gertrud, hvorfor Vampyr-filmen, hvorfor optager De kronologisk, Paul la Cour og Jeanne d’Arc, miljøskildringen i Ordet 

Stemmeføringen i Gertrud, synes De den er rigtig?

Hvad var grunden til, at De efter Jeanne d’Arc pludselig fik lyst til at lave en spøgelseshistorie?

Hvad lavede Hermann Warm på Vampyr? Den er jo optaget ’on location’ … (Langt svar, hvor Dreyer også kommer ind på Jeanne d’Arc, bl.a. Jean Victor Hugos arbejde på filmen). 

Viggo Holm Jensen: Var De i forbindelse med Vampyr inspireret af tyske film, f.eks. Murnaus Nosferatu? Eller franske?

Ib Lindberg: Optager De film i kronologisk rækkefølge? Er det ikke en uøkonomisk måde at arbejde på?

Hvad er grunden til, at De brugte Paul la Cour under udarbejdelsen af Jeanne d’Arc?

Marguerite Engberg: Ordet udspiller sig i det indremissionske og det grundtvigianske miljø? Har De gjort meget ud af at skildre forskellene – i dekorationerne?

Se Dreyer på Filmmuseet 10

11: Om Mikael

Henrik Lundgren: Hvor væsentlig anser De Mikael for at være i Deres produktion?

Henrik Lundgren: De valgte Benjamin Christensen til rollen som den gamle kunstner? (Albert Bassermann var optaget.)

Henrik Lundgren: Hvordan fandt De frem til Nora Gregor, der spiller fyrstinden?

Henrik Lundgren: Føler De noget fællesskab mellem kunstnerportrættet i den film og Dem selv?

Astrid Pade: For mig at se har De lagt større vægt på kærlighedsintrigen, end det som er hovedhandlingen i Bangs bog, nemlig et genis opløsning? De har ændret i slutreplikken ved at bruge ordet ’lidenskab’ i stedet for ’kærlighed’, dermed ’reducerer’ De forholdet ml. Mikael og grevinden til bar lidenskab?

Se Dreyer på Filmmuseet 11


 

Af Lisbeth Richter Larsen