Modtagelsen / Præsidenten

Svensk premiere: 3. februar 1919
Dansk premiere: 9. februar 1920

Filmen er blevet distribueret til Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Østrig, England, Schweiz, Holland, Belgien, Polen, Hollandsk Indien (Indonesien) og Ægypten – i alt 42 kopier, som er næsten det dobbelte af, hvad en gennemsnitsfilm solgte det år. Der er i Nordisk Films distributionsprotokol anført følgende bemærkninger, som hidrører fra distributørerne:

”Vi tror ikke, det bliver nogen Publikumsfilm. Vilde ikke have købt den fra et andet Selskab” (Fotorama, distributør for de nordiske lande).
”Lider enligt vor mening av brist på vissa förutsättningar” (Sverige).
”From our point of view this is a miserable and improbable story, and quite apart from the censorship, there is nothing whatever to recommend it to exhibitors” (England).

Filmen fik en meget blandet modtagelse i dagbladene. De fleste anmeldere var nogenlunde positive, uden dog at være voldsomt begejstrede, men i B.T., København og Detailhandlerbladet var kritikken hård. Brugen af nye ansigter blev kritiseret i B.T. med ordene ”Derimod er de øvrige – specielt Hovedrollerne – kun i Stand til at understrege, at ”Præsidenten” er noget værre noget. Forhaabentlig faar Udlandet aldrig at se denne Film som et Vidnesbyrd om det Standpunkt, dansk Kinokunst staar paa i 1920”.
’Laurids’, som skriver i København, var nådesløs og anså det for ’… umaadeligt sørgmodigt at skulle anmelde noget saa daarligt …”. Han skammer sig som dansker over både manuskript, iscenesættelse, maskering og fotografi og slutter anmeldelsen med ordene: ” … noget mere mislykket er ikke længe set”.

Politikens anmelder er noget mildere stemt og skriver 10/2 1920: ”Der er i Filmen – som i Romanen – en Standsfornemhed, der nu og da ikke just virker helt ægte. Men der er mange fortræffelige Optrin, et Par særdeles nydelige, og nogle af en ret ualmindelig Effektfuldhed og i Iscenesættelsen glimtvis et Indfald, som man paaskønner. Fakkeltoget var udmærket, Slutningen paa Filmen af voksende dramatisk Styrke, og i det store Figurgalleri bemærkede man – foruden Hr. Halvard Hoff og Olga Raphael Linden i Hovedrollerne – Axel Richard Christensen, Fru Kirkeby og Fru Fanny Petersen og Hellemann som et hyggeligt Tyendepar".


Af Lisbeth Richter Larsen | 04. maj 2010