Modtagelsen (Ordet)

For første gang på den hjemlige scene oplevede Dreyer at få en film udråbt til ’mesterværk’ af en énstemmig anmelderskare. Overskrifter som ”Aarets altoverskyggende danske Filmbegivenhed” (Dagens Nyheder), ”en storslået oplevelse” (Kristelig Dagblad) og ”den stærkeste danske film i årtier” (Vestkysten) repræsenterer det samlede billede. Horsens Soc.-Dem. gik så vidt som til at kalde filmen ”Et europæisk mesterværk” – en vurdering, der skulle vise sig at være helt rigtig.

Filmen skabte en heftig debat i dagspressen i kraft af sit tema – det grundtvigianske kristne livssyn overfor den indremissionske tro – samt den voldsomt følelsesladede og kontroversielle fremstilling af et religiøst mirakel. Også diskussioner om, hvorvidt Kaj Munk ville have billiget filmen samt kristne analyser af filmens forskellige elementer, bølgede i kronikker og læserbreve. En del sognepræster, cand.theol.’er og andre gejstlige lod deres røster høre i debatten, bl.a. stud.mag. Iørn Piø, der granskede filmens brug af bibelcitater.

Også internationalt blev Ordet en stor succes. Først vandt den Guldløven, dvs. prisen for bedste spillefilm, på filmbiennalen i Venedig i september 1955. Nogenlunde samtidig fik den en fantastisk modtagelse på filmfestivalen i Edinburgh. Det følgende år vandt den en Golden Globe for bedste udenlandske film, og i 1957 blev den af amerikanske kritikere – National Board of Review – tildelt prisen som årets bedste udenlandske film.

Ved den franske premiere fik filmen massiv omtale og blev anmeldt under overskrifter som ”Sublime!” (Le Parisien), ”Pure beauté” (Combat) og ”Ordet – a plenitude de Dreyer” (Republica).


Af Lisbeth Richter Larsen | 09. april